Prosjekter / Handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Publisert 12.09.2012 13:09,
Sist oppdatert 18.12.2012 10:44

Glåmdal regionråd har utarbeidet en regional handlinsgplan. Basert på denne planen, utarbeider kommunene sinde egne lokaltilpassede handlingsplaner.

 Handlingsplanen er vedtatt av alle kommunestyrene i Glåmdalsregionen.