Prosjekter / Byregionprosjektet (ByR)

Byregionprosjektet (ByR)

Publisert 02.11.2015 15:17,
Sist oppdatert 02.11.2015 15:27

Glåmdalsregionen deltar i utviklingsprogram for byregioner – Byregionprogrammet. Programmet skal øke kunnskapen om samspillet mellom by og omland for å styrke disse områdenes regionale vekstkraft. 37 byregioner  - til sammen 213 kommuner er nå i gang med fase 2 av programmet. 

FASE 1

Telemarksforskning utarbeidet "Regional analyse for Glåmdal 2014". Denne kan du lese her.