Om regionrådet / Status framdrift

Status framdrift

Publisert 07.03.2013 10:26,
Sist oppdatert 30.09.2013 15:31

"Strategisk plan for Glåmdal regionråd 2012 - 2015" er vårt styringsdokument ved siden av våre vedtekter. Glåmdal regionråd vedtar årlig handlingsplan for gjennomføring av strategisk plan.  "Strategisk plan for Glåmdal regionråd 2012-2015" finnes nedenfor.

 

 

Den strategiske planen er inndelt i tre innsatsområder: Kompetanse, Innbyggerrekruttering og næringsutvikling og Samferdsel.

 

Under kan du se hva som er gjennomført i perioden.

 

Kompetanse:
- Utarbeidet felles portal for utdanningstilbudet i Glåmdalsregionen. www.glu.no
- Prosjektleder for "Folkehelse og fysisk aktivitet i Glåmdal" (Idrettskoordinator) er tilsatt.
- I samarbeid med Høgskolen i Hedmark startet årsstudium i norsk (deltid).
- Fagskoletilbud fra "Maskinteknisk drift". (Studiet ble ikke startet pga for få søkere)

 

Innbyggerrekruttering og næringsutvikling:
- Etablert Dialogforum for/med næringslivet.
- "Årets gründer i Glåmdal 2012" er kåret.
- Glåmdal regionråd har meldt alle regionens kommuner inn i Ungt Entreprenørskap.
- Støtte til "Oppfinner- og teknologimessa".
- Støtte til oppstart av "Sør-Hedmark reiseliv".
- Seminar Knut Vareide, Telemarkforskning: "Hvordan gjøre Glåmdalsregionen mer attraktiv?"
- Interregprosjekt: "Kortreist mat over grensen". (Oppstart sommer -13)

 

Samferdsel:
-