Om regionrådet / Rådmannsutvalget

Rådmannsutvalget

Publisert 12.12.2013 15:10,
Sist oppdatert 28.03.2017 15:33

Rådmannsutvalget består av rådmennene i de 7 kommunene i Glåmdalsregionen og ledes av rådmann Frank Hauge, Åsnes kommune.

Nestleder er 

 

Rådmannsutvalget har jevnlige møter og drøfter saker av felles interesse og som kan bidra til en positiv utvikling på tvers av kommunegrensene.

 

 

 

Rådmenn:

Rune Hallingstad, Sør-Odal kommune

Runar Kristiansen, Nord-Odal kommune

Evy Anne Vestli Heggen, Eidskog kommune

Torleif Lindahl, Kongsvinger kommune

Turid Bjerkestrand, Grue kommune

Frank Hauge, Åsnes kommune