Om regionrådet / Rådmannsutvalget

Rådmannsutvalget

Publisert 12.12.2013 15:10,
Sist oppdatert 16.02.2017 12:52

Rådmannsutvalget består av rådmennene i de 7 kommunene i Glåmdalsregionen og ledes av rådmann Frank Hauge, Åsnes kommune.

Nestleder er Helge Meyer, Eidskog kommune.

 

Rådmannsutvalget har jevnlige møter og drøfter saker av felles interesse og som kan bidra til en positiv utvikling på tvers av kommunegrensene.

 

 

 

Rådmenn:

Rune Hallingstad, Sør-Odal kommune

Runar Kristiansen, Nord-Odal kommune

Helge Meyer, Eidskog kommune

Torleif Lindahl, Kongsvinger kommune

Turid Bjerkestrand, Grue kommune

Frank Hauge, Åsnes kommune

Lars-Arne Oldernes, Våler kommune