Om regionrådet / Hvem sitter i rådet?

Hvem sitter i rådet?

Publisert 07.03.2013 11:16,
Sist oppdatert 16.02.2017 12:54

 

Leder av regionrådet: 

Lise Selnes

Nestleder av regionrådet:

Wenche Huser Sund
 

Eidskog kommune:
Kamilla Thue, ordfører

Helge Meyer, rådmann

 

Grue kommune:

Wenche Huser Sund, ordfører

Turid Bjerkestrand, rådmann

 

Kongsvinger kommune:

Sjur Strand, ordfører

Torleif Lindahl, rådmann

 

Nord-Odal kommune:

Lise Selnes, ordfører - leder for innsatsområde Kompetanse

Runar Kristiansen, rådmann

 

Sør-Odal kommune:

Knut Hvithammer, ordfører

Rune Hallingstad, rådmann 

 

Våler kommune:

Lise Berger Svenkerud, ordfører

Lars-Arne Oldernes, rådmann

 

Åsnes kommune:

Ørjan Bue, ordfører

Frank Steinar Hauge, rådmann
 

 

Hedmark fylkeskommune:

Representant for fylkesrådet
Fylkesdirektør
 

 

 

Arbeidsutvalget til Glåmdal regionråd:

Lise Selnes, leder Regionrådet

Wenche Huser Sund, nestleder Regionrådet

Frank Hauge (leder rådmannsutvalget)

Fylkesrådet