Nyhetsarkiv / Tillit som drivkraft i regional utvikling.


Tillit som drivkraft i regional utvikling.

Kongsvingerregionen deltar i forskningsprosjektet "Tillit som drivkraft i regional utvikling" under ledelse av Telemarksforskning.

Sammen med 9 andre regioner fra Norge, Sverige og Danmark, deltar Kongsvingerregionen i forskningsprosjektet "Tillit som drivkraft i regional utvikling". Våren og sommeren ble det foretatt en kartlegging av tillit regionene. Resultatet av undersøkelsen kan du lese her.