Kommunereform / Kommunereformen i Glåmdalsregionen

Kommunereformen i Glåmdalsregionen

Publisert 09.12.2014 12:50,
Sist oppdatert 11.04.2016 09:17

Formannskapene i Glåmdalsregionen avholdt felles møte 24. april 2014 på Skaslien i Grue. I forkant av møtet (20.02.14) behandlet Glåmdal regionråd saken "Eventuelt endret kommunestruktur".

Fylkesmann Sigbjørn Johnsen innledet møtet med å si at vi må våge å ta debatten og stille med et åpent sinn. Han mener det må være en faktabasert diskusjon, hvor man må forstå tiden man er i, og forstå hva som skal skje videre framover.

Det søkt om og tildelt kr 650 000 fra Fylkesmannen i Hedmark til arbeidet.

 

Administrasjonen for Glåmdal regionråd og Rådmannsutvalget  er av arbeidsutvalget for Glåmdal regionråd delegert arbeidet med å utforme felles mandat og framdriftsplan. Dette arbeidet legges fram i Glåmdal regionråds møte 20. 11.2014.

 

Mandatet det arbeides videre med er:

Utredningen skal ta utgangspunkt i hva som gir de beste tjenestene til innbyggerne og som styrker lokaldemokratiet herunder hva som styrker kommunene som:

 

- Tjenesteleverandør i forhold til eksisterende og eventuelt nye oppgaver

- Næringsutvikler

- Samfunnsutvikler

- Myndighetsutøver

- Arbeidsgiver

- Demokratisk arena

 

Utredningen skal på et faglig og kunnskapsbasert grunnlag kartlegge og analysere framtidige konsekvenser for

 

- innbyggerne, herunder tjenestemottakerne

- ansatte

- næringslivet

- andre interessenter

av de i kommunene vedtatte kommunesammenslåingsalternativene.
Utredningen skal framskaffe et beslutningsgrunnlag for kommunestyrene i spørsmålet om framtidig kommunestruktur i Glåmdalsregionen.

Utredningsarbeidet skal sikre dialog, bred involvering og medvirkning fra innbyggere, ansatte, næringsliv og andre interessenter i prosessen. 

 

Innbyggerundersøkelser i Glåmdalsregionen

Sentio har på vegne av Glåmdal regionråd gjennomført innbyggerundersøkelse med kommunereformen som tema. Presentasjon av resultatene kan du se her.

Utredning av kommunestruktur i Glåmdalsregionen

BDO AS, i samarbeid med Oxford research, har på bestilling fra Glåmdal regionråd produsert utredningen. Utredning belyser de ulike alternativene til endring av kommunestruktur i Glåmdalsregionen som kommunestyrene har bedt om.

Program for prosess, organisering og framdrift

Glåmdal regionråd vedtok enstemmig program for prosess, organisering og framdrift i arbeidet med kommunereformen i Glåmdalsregionen i sitt møte 26. mars 2015. 

Endret mandat i Glåmdal regionråd 20. november 2014

Glåmdal regionråd behandlet i møte 20. november forslag til nytt mandat for videre arbeid med kommunereformen i Glåmdalsregionen. Mandatet forsøker å ta opp i seg vedtakene fra kommunene i regionen.

Saken er nå sendt til kommunene for behandling.

Midler fra Fylkesmannen i Hedmark

Glåmdal regionråd søkte Fylkesmannen om midler til arbeidet med kommunereform i Glåmdalsregionen. Vi ble tildelt kr 650.00 til arbeidet.

Vedtak i kommunene høst-14

Glåmdal regionråds vedtak ble sendt ut til den enkelte kommune for behandling. Her kan du lese vedtakene.

Behandling i Glåmdal regionråd 19.06.14

Glåmdal regionråd behandlet saken "Eventuelt endring av kommunestruktur i Glåmdalsregionen" 19.06.14. Vedtaket var basert på diskusjonenen og innspillene i felles formannskapsmøte 24.04.14. 

Felles formannskapsmøte 24. april 2014

Dette møtet samlet ca 60 formannskapsmedlemmer fra kommunene i Glåmdalsregionen.