I AKTIVITET / Aktiviteter for skolen

Aktiviteter for skolen

Oppvarming / leiker

Her kan dere finne ulike aktiviteter som passer som oppvarming eller som bare kan brukes som enkelt aktiviteter når det er litt ekstra tid til fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet og matematikk

Her kan du finne aktiviteter tilpasset matematikkfaget. Malene kan lastes ned.

Musikk/Dans

Her finner du aktiviteter dere kan bruke i musikktimene eller som kan brukes for å nå læremålet om dans i kroppsøvingsfaget

Diverse fag

Her finner du aktiviteter som kan passe til ulike fag

Fysisk aktivitet og norsk

Her finner du ulike aktiviteter som kan brukes i norskfaget. Malene kan lastes ned

Fysisk aktivitet og engelsk

Her finner du ulike aktiviteter tilpasset engelskfaget

Kroppsøving

Her finner du tips til aktiviteter i kroppsøvingstimene