Fagplanmaler / Matematikk

Matematikk

Publisert 12.06.2015 10:24,
Sist oppdatert 12.06.2015 11:29

 

Ved feil i kompetansemål/koblinger eller endringer gi beskjed til Glåmdal regionråd.

1. - 2. trinn

Matematikk.

3. - 4. trinn

Matematikk

5. - 7. trinn

Matematikk

8. - 10. trinn

Matematikk