Glåmdalsregionen

Klikk i kartet for mer informasjon om Glåmdalsregionens kommuner.

Utdanning i Glåmdal

Utdanning i Glåmdal
  • Aursjøen, Eidskog


  • Oppistun Børli


  • Festningen, Kongsvinger


  • Utsikten
Nyheter

Uttalelse -

fra Glåmdal regionråd til transportetatenes grunnlagsdokument til NTP 2018-2029

Norconsults rapport om skole- og tilbudsstrukturen er klar.

Rapporten og kartleggingen kan du lese her.

Uttalelse ang forvaltning av ulven i Norge

Kommunene i Glåmdalsregionen har sendt felles uttalelse til partiledere og gruppeledere på Stortinget ang ny forvaltning av ulven i Norge.

Uttalelsen kan leses her.


Alle artikler